УЧИТЕСЬ С ЛУЧШИМИ
У ЛУЧШИХ!
+38 (050) 102-22-12
+38 (061) 239-65-60 69091, Украина, г. Запорожье,
ул. Нижнеднепровская, 4а
UA     RU

Новости

Двухдневный проект «Встречаем старый Новый год» ил
Добрий вечір вашій хаті! Ми прийшли пощедрувати! Щастя зичимо родині, Миру...

Команда ЭйдоС о планах на 2022 год
Уважаемые родители!  Как и полагается в конце года мы подводим итоги и строим...

Как учителя ЭйдоС готовятся к новому учебному году
Как учителя ЭйдоС готовятся к новому учебному году У школьников начались...

Бизнес-погружение в школе ЭйдоС
В последний учебный день учащиеся 5-9 классов представили свои игры, которые они...

Как в школе «ЭйдоС» планируют праздничные выходные
Школа «ЭйдоС» известна своим эксклюзивным и инновационным подходом в обучении. В...

Неделя мастер-классов: как это было
В канун Нового года по доброй традиции в школе «ЭйдоС» проходит неделя...

все новости

Положение

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Ясла-садок) «ЕйдоС»

1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «ЕйдоС» створено засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «Яслі-сад» «ЕйдоС» на підставі рішення педагогічної ради від 14.11.2007 р. протокол № 1.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу 69091 м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, буд. 4а, тел. 32-66-06, 220-90-04.

1.3. Засновники дошкільного закладу – Грединарова Яна Ігорівна та Грединарова Інна Ігорівна.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305, іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Дошкільний заклад є основним структурним підрозділом ТОВ «ЯСЛІ-САД «ЕйдоС».

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту…

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками: одновікові.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку з денним режимом перебування.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити медичну довідку про стан здоров’я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини.

2.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року…

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним, робочим тижнем протягом десяти годин. Вихідні дні - субота, неділя, державні свята.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу та роботи груп: 08.00 – 18.00…

4.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН.

4.2. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 30 червня наступного року. З 1 липня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей…

4.5. У дошкільному закладі визначена російська мова навчання і виховання дітей…

4.7. Дошкільний заклад організовує освітній процес відповідно до інноваційних технологій ТРВЗ-педагогіки.

4.8. Навчальний план складається з предметів інваріантної та варіативної складової (курси за вибором).

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

5.2. У дошкільному закладі встановлено п’ятиразове харчування.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні
заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів,
контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні
умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному
закладі є: діти дошкільного віку, засновники, власники, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти…

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за розвиток, навчання та харчування дитини в дошкільному закладі відповідно до умов угоди з батьками;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до
статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

8.2. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює його завідувач.

8.3. На посаду завідувача дошкільного закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

9.2. Джерелами фінансування дошкільною закладу є:

- кошти засновника (власника);

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, організацій, фондів, асоціацій, окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб, батьків.

10.1. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти і науки Запорізької міської ради.

10.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН.

10.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником дошкільного закладу відповідно до вимог законодавства України.